Eksamensopgaver

Til den mundtlige eksamen i Biologi B trækker du ét ud af ca. 15-20 eksamensspørgsmål, som din lærer har udarbejdet.

Sådan kan en eksamensopgave se ud

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan en eksamensopgave i mundtlig Biologi B kan se ud. Eksamensopgaver i Biologi B inddrager altid en øvelse fra jeres undervisning.

Vi tager udgangspunkt i opgaveeksemplet herunder, når vi gennem resten af kompendiet gennemgår, hvordan du forbereder dig under din eksamenslæsning og i forberedelsestiden til selve eksamen.

Tema: Vandløb og vandløbsundersøgelser

Du skal holde et kort oplæg om vandløb og vandløbsundersøgelser med udgangspunkt i vedlagte bilagsmateriale. Du skal bl.a. forklare, hvad der karakteriserer vandløbet som økosystem, og hvordan menneskelige aktiviteter påvirker vandløb. Diskuter herunder artiklen i bilaget. Du skal også beskrive, hvordan man vurderer kvaliteten af et vandløb. I oplægget skal du inddrage øvelsen "Vandløbsundersøgelse af Gudenåen".

Trækkes eksemplet ovenfor til eksamen, vil følgende bilagsmateriale blive udleveret:

Artikel 1: Kort artikel om landbrugsmæssige fordele ved at udrette vandløb
Figur 1: Fødenet
Figur 2: Str...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind