Biologi A STX - Vejledende opgavesæt 2 - maj 2006

Her kan du se Studienets besvarelse af de opgaver, som blev brugt ved eksamen i Biologi A på STX i maj 2006. Opgavebesvarelserne er skrevet af Studienets biologi-fagredaktør.

Her kan du se et uddrag af Studienets vejledende besvarelse af opgave 4.3 om algegiftstoffer:

Forklar, hvorfor indtagelse af algegiftstoffet fra Anabaena kan forårsage muskelkramper.

Når en nervecelles aktionspotentiale når frem til den præsynaptiske endeplade, vil Ca2+-kanaler her åbne sig. Dette fører til, at Ca2+-ioner strømmer ind i nerveenden, hvor de stimulerer vesikler til at tømme deres indhold af acetylcholin ud i synapsespalten. Dernæst binder acetylcholin til receptorer på muskelcellens membran. Denne binding resulterer i, at Na+- og K+-kanaler åbner sig, og dermed strømmer Na+-ioner ind i muskelcellen, mens K+-ioner strømmer ud af cellen. Eftersom indstrømningen af Na+-ioner er langt større end udstrømningen af K+-ioner, bliver muskelcellen depolariseret, og dermed udløses en sammentrækning af muskelfiberen.

Så længe acetylcholin-molekylerne er bundet til receptorerne, forbliver muskelcellen depolariseret. Dog findes der i synapsespalten et enzym, acetylcholinesterase, som spalter acetylcholin til acetyl- og cholin-molekyler. Disse molekyler kan ikke binde til receptorerne, og dermed sikrer acetylcholinesterase, at...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Biologi A STX - Vejledende opgavesæt 2 - maj 2006

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.