Opgave 4. Havalger og kvælstofudvaskning

Indhold

a.

Forklar, hvorfor udvaskningen af kvælstof til havet varierer fra år til år.

Mængden af kvælstof, som udvaskes til havet, afhænger af en række forskellige faktorer. Især er det af betydning, hvor meget gødning der bruges i landbruget, da overskydende kvælstof fra gødning udvaskes fra marker til omkringliggende vandløb og herfra ledes ud i havet. Derfor mindskes kvælstofudledningen, hvis der indføres restriktioner, eller landmændene bliver bedre til kun at benytte den mængde, som kan optages af deres afgrøder. Derudover vil vejret påvirke udvaskningen. Hvis der et år falder meget regn i planternes vækstsæson, hvor markerne især gødes, vil der ske en større udvaskning af kvælstof fra markerne til de lokale vandløb. Derudover kan manglende plant...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind