Biologi A STX - 4. juni 2018

Her kan du læse vores vejledende besvarelse af det skriftlige eksamenssæt i Biologi A fra 4. juni 2018. Eksamenssættet består af fire opgaver, der her er besvaret af vores fagredaktør i Biologi.

Du vil se, at der til mange af besvarelserne er knyttet bokse med kommentarer eller forklaringer på, hvordan vi har løst den pågældende opgave. Mange af boksene henviser til vores Eksamensguide i skriftlig Biologi A eller vores kompendier i Biologi. I disse produkter kan du finde vejledning og teori, der ruster dig til at gå til eksamen i Biologi.

Her kan du se et udsnit af vores besvarelse af opgave 4.4 om giftige gopler:

Giv forslag til, hvorfor øget K+-koncentration i blod og vævsvæske kan føre til hjertestop.

Hjerterytmen styres af nerveimpulser, som igangsætter rytmiske sammentrækninger i hjertemusklen. Nerveceller (neuroner) fungerer ved at opbygge en spændings- og koncentrationsgradient af Na+- og K+-ioner over cellemembranen, så koncentrationen af Na+ er relativt høj uden for cellen, mens koncentrationen af K+ er relativt høj inde i cellen. Derved opbygges samtidig det såkaldte hvilemembranpotentiale, der er en spændingsforskel på ca. -70 mV over cellemembranen.

Disse koncentrations- og spændingsforskelle udnytter cellen, når den skal afsende en nerveimpuls. Det sker ved et såkaldt aktionspotentiale, hvor spændingsstyrede Na+-kanaler i cellemembranen åbner sig, og Na+-ioner strømmer ind i cellen med deres koncentrationsgradient. Derved depolariseres cellen til en spændingsforskel over membranen på ca. +40 mV. Kort derefter åbner spændingsstyrede K+-kanaler i membranen dog, og K+-ioner strømmer ud af cellen med deres koncentrationsgradient. Derved polariseres cellen hurtigt igen, og hvilemembranpotentialet genskabes. Den kortvarige depolarisering har dog aktiveret andre spændingsafhængige Na+-kanaler længere nede ad neuronet, og derved kan aktionspotentialet bevæge sig gennem cellen. Til sidst kan signalet videresendes til en hjertemuskel, som derved udfører en sammentrækning.

Hvis koncentrationen af K+ i vævsvæsken bliver...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Biologi A STX - 4. juni 2018

[1]
Bedømmelser
  • 18-09-2021
    Givet af 2.g'er på STX