Opgave 4. Harlekinmariehøne

1.

Angiv en biotisk og en abiotisk faktor, som kan være begrænsende for en invasiv arts etablering i et nyt geografisk område. Begrund dit svar.

En begrænsende faktor er en bestemt faktor i økosystemet, som hæmmer en organismes vækst. Biotiske og abiotiske faktorer er hhv. biologiske og ikke-biologiske faktorer i økosystemet.

Biotiske faktorer er biologiske faktorer, der er til stede i et bestemt økosystem. Det kan f.eks. være antal individer af en bestemt planteart, som en invasiv art har som eneste fødekilde. Hvis denne plante ikke kan vokse i et bestemt økosystem, er plantens forekomst en begrænsende faktor for, at den invasive art kan etablere sig i området.

Abiotiske faktorer er ikke-biologiske faktorer i økosystemet. Her kan f.eks. temperaturen være begrænsende for, om en bestemt art kan etablere sig i et bestemt geografisk område. Det skyldes, at alle arter har et temperaturoptimum, hvorved de fungerer optimalt. Både højere og lavere temperaturer kan begrænse artens etablering i området.

 

2. 

Giv forslag til, hvorfor det er en særlig fordel for harlekinmariehøne at være udst...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind