Opgave 4. Harlekinmariehøne

1.

Angiv en biotisk og en abiotisk faktor, som kan være begrænsende for en invasiv arts etablering i et nyt geografisk område. Begrund dit svar.

Biotiske faktorer er biologiske faktorer, der er til stede i et bestemt økosystem. Det kan f.eks. være antal individer af en bestemt planteart, som en invasiv art har som eneste fødekilde. Hvis denne plante ikke kan vokse i et bestemt økosystem, er plantens forekomst en begrænsende faktor for, at den invasive art kan etablere sig i området.

Abiotiske faktorer er ikke-biologiske faktorer i økosystemet. Her kan f.eks. temperaturen være begrænsende for, om en bestemt art kan etablere sig i et bestemt geografisk område. Det skyldes, at alle arter har et temperaturoptimum, hvorved de fungerer optimalt. Både højere og lavere temperaturer kan begrænse artens etablering i området.

En begrænsende faktor er én bestemt faktor i økosystemet, som hæmmer en organismes vækst. Hvis denne ene faktor ændres, så den bliver mere fordelagtig for organismen, vil organismen kunne øge sin populationsstørrelse. Du kan se flere eksempler på abiotiske og biotiske faktorer på siden om abiotiske og biotiske faktorer her.

2. 

Giv forslag til, hvorfor det er en særlig fordel ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind