Opgave 3. Fede hunde

Indhold

1.

Angiv hvilken enzymgruppe enzymer, der spalter pro-peptidet POMC i mindre peptider, tilhører. Begrund dit svar.

Når peptider spaltes til mindre peptider, tilføjes en OH-gruppe til den ene aminosyre omkring spaltningsstedet, så denne aminosyre får en fri -COOH-gruppe. Samtidig tilføjes et H-atom til den anden aminosyre omkring spaltningsstedet, så der dannes en fri NH2-gruppe hos denne aminosyre. Det betyder, at spaltning af et peptid indebærer tilføjelse af et H2O-molekyle til en binding i peptidet. Et enzym, der spalter molekyler ved at tilføje et vandmolekyle til en binding, kaldes en hydrolase.

Peptider er små proteiner. Proteiner og peptider er opbygget af kæder af aminosyrer. I vores Eksamensguide om at tegne og beskrive proteiners opbygning kan du se, hvordan aminosyrer kædes sammen eller spaltes fra hinanden ved hhv. fraspaltning eller optagelse af vand. Hvis du ikke kender enzymernes seks hovedklasser, kan du læse en kort beskrivelse af hver klasse her.…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind