Opgave 3. Fede hunde

Indhold

1.

Angiv hvilken enzymgruppe enzymer, der spalter pro-peptidet POMC i mindre peptider, tilhører. Begrund dit svar.

Peptider er opbygget af aminosyrer. Aminosyrer spaltes fra hinanden ved optagelse af vand. Du kan bruge vores eksamensguide om at bestemme enzymklasser til at fastslå, at enzymer, der spalter et molekyle til to mindre ved optagelse af vand, kaldes for hydrolaser.

Når peptider spaltes til mindre peptider, tilføjes en OH-gruppe til den ene aminosyre omkring spaltningsstedet, så denne aminosyre får en fri -COOH-gruppe. Samtidig tilføjes et H-atom til den anden aminosyre omkring spaltningsstedet, så der dannes en fri NH2-gruppe hos denne aminosyre. Det betyder, at spaltning af et peptid indebærer tilføjelse af et H2O-molekyle til en binding i peptidet. Et enzym, der spalter molekyler ved at tilføje et vandmolekyle til en binding, kaldes en hydrolase.

 …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind