[3]

Biologi A STX - 31. maj 2018

Her kan du se vores vejledende besvarelse af eksamenssættet i skriftlig Biologi A, der blev brugt til eksamen 31. maj 2018. Besvarelsen er udarbejdet af vores redaktør i Biologi.

Du vil se, at der optræder grå bokse sammen med en del af de enkelte opgavebesvarelser. De grå bokse henviser til produkterne Eksamensguide i skriftlig Biologi A eller vores kompendier til Biologi. Her kan du læse mere om teorien og metoderne, du skal bruge for at besvare hver enkelt opgave fyldestgørende.

Her kan du se et uddrag af vores besvarelse af opgave 3.2 om fede hunde:

Forklar, hvordan en deletion på 14 basepar kan resultere i, at der ikke dannes β-MSH og β-endorfin efter spaltningen af pro-peptidet POMC. Inddrag figur 2.

Enzymet, der spalter POMC, har en meget specifik rumlig opbygning. Opbygningen involverer bl.a., at enzymet har et aktivt center, hvor det binder til sit substrat (dvs. POMC). Når enzymet binder til POMC, spaltes POMC ved bindingsstedet. Enzymet binder til POMC ved et specifikt genkendelsessted – dvs. en specifik aminosyresekvens på POMC, som rumligt og kemisk passer sammen med enzymets aktive center. Genkendelsesstedet svarer til en bestemt aminosyresekvens på POMC.

Hvis der sker en deletion af 14 basepar i POMC-genet, koder genet ikke længere for et pro-peptid med samme aminosyresammensætning. På DNA-strengen koder tre basepar for en aminosyre. En deletion på 14 basepar betyder derfor, at der forsvinder fire aminosyrer fra det resulterende peptid, og at der desuden sker en frameshift-mutation efter deletionsstedet. Det betyder, at læserammen for resten af DNA-strengen forskydes, og at aminosyresammensætningen i resten af peptidet dermed bliver helt anderledes end i det peptid, som den oprindelige DNA-streng kodede for.

Vi får at vide, at deletionen medfører, at β-MSH og β-endorfin ikke dannes korrekt. Når vi ser på figur 2, kan vi se, at disse to peptider dannes ud fra den sidste del af POMC-pro-peptidet. Derfor må...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Biologi A STX - 31. maj 2018

[3]
Bedømmelser
 • 11-04-2019
  Givet af 3.g'er på STX
  hej
 • 25-01-2024
  Givet af 3.g'er på STX
 • 13-03-2022
  Givet af 3.g'er på STX