Opgave 7. Primærproduktion hos brændenælde

Indhold

a.

Hvad forstås ved bruttoprimærproduktion (BPP) og nettoprimærproduktion (NPP)?

Læs definitionen af BPP og NPP i vores kompendium om økologi.

Primærproduktion er den biomasse, der bliver produceret af planter, dvs. primærproducenterne. Denne produktion kan måles som antal energienheder pr. tidsperiode eller som massen af tørt organisk materiale pr. tidsperiode. Bruttoprimærproduktion (BPP) er den totale fotosynteseproduktion. En del af det organiske materiale, som planterne producerer ved fotosyntesen (BPP), forbruges dog ved planternes egen respiration (R) og tabes til omgivelserne som CO2. Forskellen mellem BPP og R kaldes nettoprimærproduktion (NPP). Dermed er NPP den reelt producerede biomasse, der er til rådighed for heterotrofe organism...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind