Opgave 6. Restriktionsanalyse af plasmider

Indhold

a.

Hvordan virker restriktionsenzymer?

Restriktionsenzymer klipper DNA over ved en bestemt basesekvens.

Restriktionsenzymer virker ved at klippe DNA over et sted, hvor der er en bestemt rækkefølge af baser. Enzymet vil klippe DNA-molekylet skævt ved en symmetrisk sekvens af baser. Derved fremkommer der to ’sticky ends’, dvs. to ender, som har hver sin enkeltstrengede sekvens med baser, der er komplementære til hinanden. Disse uparrede ender kan derfor binde sig til andre enkeltstrengede basesekvenser med samme baserækkefølge.

 

b.

Analyser og forklar resultaterne vist i figur 2.

En restriktionsanalyse viser, hvor mange gange en DNA-sekvens er klippet over af et restriktionsenzym, og hvor store DNA-segmenterne i prøven er efter k

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind