Opgave 4. Torsk og genetablering af stenrev

1.

Beskriv, hvordan opstillingen, vist i figur 1, kan anvendes til at måle O2-forbruget hos en torsk.

Opstillingen pumper vand rundt i systemet i pilenes retning, og undervejs i kredsløbet måles vandets iltindhold løbende. Torsken er den eneste levende organisme i systemet og dermed den eneste faktor, der påvirker iltindholdet. Faldet i vandets iltindhold svarer altså til torskens iltforbrug.

 

2.

Forklar, hvorfor O2-forbrug er et indirekte mål for energiforbrug.

O2 bruges til at danne energiholdige ATP ved respiration.

O2 forbruges af fiskens respiration. Respirationsligningen er:

Respirationen danner bl.a. ATP, som er et energiholdigt stof, der bruges til at drive de fleste energikrævende processer i levende organismer. Jo højere torskens energiforbrug er, jo mere ATP skal den a...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind