Opgave 3. Indavl hos hugorm

Indhold

1.

Giv forslag til en begrundelse for forskernes hypotese. Inddrag figur 1.

Migration er ofte vigtigt for dyrearters overlevelse, f.eks. fordi arten lever forskellige steder på forskellige årstider.

Figur 1 viser, at det nye hus afskærer hugormenes store overvintringshabitat fra deres øvrige levesteder – dvs. sommerhabitatet og det mindre overvintringshabitat. Derfor er forskernes hypotese sandsynligvis begrundet med, at hugormene nu kun kan benytte det mindre overvintringshabitat, da de er forhindret i at bevæge sig til det større overvintringshabitat pga. muren omkring huset. Det er også muligt, at huset er blevet opført på en tid på året, hvor hugormene har befundet sig i vinterhabitaterne. Det kan betyde, at en del af hugormebestanden har været ”spærret inde” i det store overvintringshabitat efter vinteren og måske er døde her.

 

2.

Forklar årsagssammenhæn...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind