Opgave 2. Blåmuslingeopdræt

Indhold

1.

Angiv en abiotisk faktor, der har indflydelse på blåmuslingers vækst. Begrund dit svar.

Abiotiske faktorer er økosystemets ikke-levende faktorer.

Muslinger udfører aerob respiration, og derfor er de afhængige af, at der er ilt til stede i vandet. Hvis vandets iltindhold er lavt, kan iltmængden være en begrænsende faktor for muslingernes respiration. Det betyder, at muslingerne har mindre energi til at udføre livsprocesser som f.eks. vækst. Således kan et lavt iltindhold i vandet have en begrænsende effekt på muslingernes vækst.

 

2.

Giv forslag til et kontrolleret eksperiment, hvor blåmuslingers vækst undersøges i forhold til den abiotiske faktor, valgt i spørgsmål 1.

Når man vil opstille et kontrolleret forsøg, der skal fastslå betydningen af vandets iltindhold for muslingers vækst, skal man opstille f.eks. fem kontroltanke, hvor vandet har et iltindhold, der er passende for almi...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind