Opgave 2. Nedsat følsomhed overfor PCB

Indhold

1.

Giv en mulig forklaring på, at PCB bindes bedre til AHR2 end til AHR1.

AHR1 og AHR2 er proteiner, og proteiner har altid en meget bestemt opbygning. Forskellige udgaver af et protein passer derfor ikke lige godt sammen med andre stoffer. Læs mere om proteiners opbygning i vores kompendium om proteiner.

De to alleler koder for proteiner med ikke helt ens aminosyresammensætninger. Aminosyrer har forskellige størrelser og kemiske egenskaber, og det betyder, at de to aminosyrekæder folder sig til proteiner med lidt forskellige tredimensionelle opbygninger. Begge proteiner har et område, hvor de binder til PCB, og disse områder har også lidt forskellige tredimensionelle strukturer og kemiske egenskaber. PCB binder derfor forskelligt til de to proteiner, og stoffet binder bedre til AHR2-udgaven af receptorproteinet end til AHR1-udgaven.

 

2.

Forklar, hvorfor fisk, der er homozygote for allelen, der koder for AHR1, er markant mindre følsomme overfor P...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind