Biologi A STX - 29. maj 2019

Dette er Studienets vejledende besvarelse af Biologi A STX-opgavesættet til den gamle gymnasieordning fra 29. maj 2019. Sættet er løst af Studienets Biologi-redaktør.

Her kan du se et uddrag af besvarelsen af opgave 1.5 om invasiv stillehavsøsters:

Blåmuslingerne udgør en del af Limfjordens naturlige økosystem. Figur 2 viser, at muslingerne er fødekilde for krabber, søstjerner, måger og edderfugle, mens muslingernes larver er fødekilde for sild. Figuren viser også, at stillehavsøsters ikke er fødekilde for nogen prædatorer i Limfjorden, bortset fra at sild også æder larverne af disse muslinger. Hvis stillehavsøsters udkonkurrerer blåmuslinger fra Limfjorden, kommer krabber, søstjerner, måger og edderfugle altså til at mangle en fødekilde i fjorden. Hvis disse arter ikke har mange andre fødekilder at leve af, kan det betyde, at bestandene af disse dyr bliver meget mindre i fjorden, eller måske uddør de helt. Biodiversiteten i Limfjorden risikerer derfor at blive væsentlig mindre, hvis stillehavsøsters udkonkurrerer blåmuslinger. Samtidig risikerer man, at populationen af østers bliver meget stor, da østersene ikke har ret mange fjender i Limfjorden. En stor østerspopulaiton kan dog medvirke til at...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Biologi A STX - 29. maj 2019

[2]
Bedømmelser
  • 24-09-2020
    Givet af 3.g'er på STX
  • 22-09-2020
    Givet af 3.g'er på STX