Opgave 1. Ålegræs

Indhold

1.

Giv forslag til, hvordan biodiversiteten kan bestemmes i en biotop i havet.

Real-time PCR er den letteste metode til at bestemme biodiversiteten i en biotop i vand.

Biodiversiteten er alle de forskellige arter, som er til stede i biotopen. Man kan bestemme biodiversiteten ved at forsøge at finde og registrere alle de forskellige typer af organismer, der lever i biotopen. I havet kan man f.eks. registrere alle de forskellige bundvoksende planter. Man kan også tage prøver af vandet og af havbunden og fastslå, hvilke arter af alger, dyreplankton og smådyr (f.eks. snegle og vandinsekter) som findes i biotopen. Større dyr som f.eks. fisk kan man registrere ved at udføre stikprøvefangster eller observationer gennem et stykke tid.

En nemmere metode til at bestemme biodiversitet i en vandig biotop er metoden real-time PCR. Real-time PCR kan vise, om en bestemt art er til stede i et økosystem. Her udnytter man, at levende organismer hele tiden afgiver DNA til deres omgivelser. Ved real-time PCR tager man vandprøver fra biotopen og tilsætter prøverne primere, der passer sammen med DNA'et fra de arter, der måske er til stede i biotopen. Derefter udfører man PCR-proceduren på vandprøven. PCR-proceduren danner mange kopier af det D...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind