Opgave 1. Charcot-Marie-Tooth sygdom

Indhold

1.

Giv en mulig forklaring på, hvorfor forskellige mutationer kan give anledning til samme sygdom. 

Symptomet på Charcot-Marie-Tooth er en nedsat funktion af de sensoriske og motoriske nerver. Sygdommen kan være et resultat af en mutation, der medfører nedbrydning af nervesystemets myelinskeder, hvilket påvirker nervecellernes evne til at transmittere nerveimpulser. Nervecellerne er dog afhængige af mange forskellige proteiner for at fungere korrekt, så man kan forestille sig, at også mutationer i andre proteiner vil give anledning til sygdommen (f.eks. i de membranproteiner, der medvirker til overførsel af impulser mellem nerveceller).…

...


2.

Forklar, hvordan man ved DNA-analyse kan identificere personer med duplikationen af genet. 

Duplikationen medfører, at genet bliver større end normalt. Hvis et gen optræder med alleler med forskellige størrelser, kan man fastslå personers genotype vha. DNA-gelelektroforese.

For at identificere en person med dupl…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind