Opgave 3. Fiskepleje i Karup Å

Indhold

1.

Angiv to naturligt forekommende faktorer, der har betydning for populationsstørrelsen af ørred i et vandløb. Begrund dit svar.

Ørredpopulationen i et vandløb vil afhænge af fødegrundlaget. Ørreder er rovdyr og lever af f.eks. krebsdyr og mindre fisk, og hvis der er mange tilgængelige byttedyr i ørredens habitat, vil populationen have adgang til meget energi. Er ørredbestanden ikke begrænset af andre faktorer, vil det således være muligt for ørrederne at øge deres reproduktionsrate, flere afkom vil overleve, og populationen vil vokse.

Derudover kan der opstå sygdomsudbrud blandt ørrederne, som kan være med til at mindske populationen. Sådanne sygdomsudbrud vil ramme særligt hårdt, hvis populationstætheden er stor, da de enkelte individer let...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind