Opgave 2. Urmælk

Indhold

1.

Angiv på baggrund af figur 2, hvilken type mutation der er tale om. Begrund dit svar.

Du kan bruge vores eksamensguide om at beskrive genmutationer til at fastslå, hvilken type mutation der er sket i figur 2.

Vi kan se, at aminosyre 67 i A2 er aminosyren prolin, og at denne aminosyre er ændret til histin i A1. Sådan en ændring skyldes en punktmutation, hvor én base i den oprindelige gensekvens er udskiftet med en anden base. Tripletten CCT koder f.eks. for prolin og kan ved udskiftning af en base ændres til tripletten CAT, der koder for histin.

 

2.

Forklar, hvordan genotypefrekvensen for A2A2 er beregnet. Inddrag figur 3.

489 ud af de 752 køer har genotypen A2A2. Dvs., at genotypefrekvensen for A2A2 er 489/752 = 0,65.

 

3.

Forklar, hvorfor det er nødvendigt at genteste nye køer, inden de sætte...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind