Opgave 2. Minerende insekter

1.

Forklar, hvorfor blade, der er angrebet af minerende insektlarver, har nedsat bruttoprimærproduktion. Inddrag figur 1 og figur 2.

Bruttoprimærproduktion = mængden af glukose dannet ved fotosyntese. Nedsat fotosyntese fører altså til nedsat bruttoprimærproduktion.

Bruttoprimærproduktionen er mængden af glukose, som bladene danner ved fotosyntese. Fotosyntese indebærer, at celler i bladene optager energi fra sollys og bygger energien ind i glukosemolekyler. Figur 1 og 2 viser dog, at bladets celler ødelægges, når bladlarver laver miner i bladene. Bladene kan derfor ikke udføre fotosyntese i de minerede områder, og bladenes bruttoprimærproduktion nedsættes dermed.

 

2.

Forklar, hvorfor angreb af tomatmøl nedsætter produktionen af tomater.

Planters bruttoprimærproduktion bruges til respiration og nettoprimærproduktion (vækst og formering). Sammenhængen opsummeres af formlen BPP = R + NPP.

En plantes bruttoprimærproduktionen er al den glukose, som planten har til rådighed til sine livsprocesser, dvs. til respiration, vækst og formering. Minering nedsætter planters bruttoprimærproduktion, så minering g...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind