Opgave 1. Fysiologiske effekter af SARS-CoV-2

1.

Angiv, hvor mange nukleotider genet for spikeproteinet skal indeholde, for at kode for 1273 aminosyrer. Begrund dit svar.

Proteinet består af 1273 aminosyrer, og der skal tre nukleotider til at kode for en aminosyre. Vi ganger derfor antallet af aminosyrer med tre:

1273 \cdot 3 = 3819

Gener indeholder dog også et stop-codon. Stop-codonnet er genets sidste tre baser, som ikke koder for en aminosyrer, men som får transkriptionen af genet til at stoppe. Vi lægger derfor tre nukleotider til resultatet:

3819+3=3822

Genet skal altså indeholde 3822 nukleotider.

 

2.

Forklar, hvilken betydning type I-cellernes form har for diffusionshastigheden. Inddrag figur 2.

En celles overfladeareal har betydning for, hvor hurtigt stoffer kan diffundere ind og ud af cellen. En celle med et bestemt rumfang har et større overfladeareal, hvis cellen er flad, end hvis cellen er f.eks. kugleru...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind