Biologi A STX - 25. maj 2011

Dette er Studienets vejledende besvarelse af opgaverne, der blev brugt ved den skriftlige eksamen i Biologi A på STX 25. maj 2011. Studienets egen fagredaktør i biologi har regnet og besvaret eksamenssættet.

Her kan du se et uddrag af Studienets besvarelse af opgave 2.4 om gensplejsede kartofler:

Diskuter de økologiske perspektiver i at dyrke kartofler, som har fået overført evnen til at producere glucosinolat, se uddrag fra Jyllands-Posten.

Kartofler, som har fået overført evnen til at producere glucosinolat, kan producere giftstof, som dræber eller bortskræmmer insekter og svampe. Man kan sige, at kartoflerne har fået deres eget pesticid, så behovet for at bruge sprøjtemidler er mindre for disse gensplejsede kartofler end for de almindelige planter.

Det er en stor fordel for økosystemet og miljøet at begrænse brugen af sprøjtemidler. Sådanne pesticider kan fordampe fra planterne og bevæge sig med vinden til naturområder, hvor de kan dræbe insekter og dermed reducere biodiversiteten. Derudover vil pesticider optages af regnvand og udvaskes til nærliggende vandløb, hvorfra de ledes ud i søer og havet og her kan skade de vandlevende organismer. Samtidig risikerer man, at pesticider udvaskes til grundvandet, hvilket kan true menneskers drikkevandsforsyning. Alle disse ulemper vil blive reduceret, hvis man via gensplejsning reducerer behovet for at bruge pesticider.

Endelig kan man forestille sig, at...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Biologi A STX - 25. maj 2011

[1]
Bedømmelser
  • 23-03-2021
    Givet af Underviser på STX