Biologi A STX - 25. maj 2010

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af opgavesættet, der blev brugt ved eksamen i Biologi A på STX tirsdag d. 25. maj 2010. Opgaverne er besvaret af Studienets egen fagredaktør i biologi.

Her kan du se et uddrag af Studienets besvarelse af opgave 3.5 om sørestaurering:

Vælg en af ovenstående ideer, som du vil anbefale. Begrund dit valg.

Sigtedybden i en sø er direkte korreleret til algevæksten i søen, da en stor algevækst betyder, at en hvid skive hurtigt bliver usynlig, når den sænkes ned i søen.

Da N ofte er den begrænsende faktor for algevækst i en sø, kan tilførsel af N til søen fra det omkringliggende landbrug have en stor betydning for, i hvor høj grad alger kan formere sig i søen. Derfor kan man som regel øge sigtdybden i næringsrige søer ved gennem braklægning af landbrugsjord omkring søen at mindske tilførslen af N til søen. Jeg vil anbefale netop denne løsning, da det er en temmelig enkel, risikofri og vedvarende måde at øge søens sigtedybde på. Metoden kræver ikke, at man tilfører nogen former for stoffer til søen, der potentielt kan forstyrre økosystemet eller beskadige andre organismer i søen. Samtidig er metoden mindre invasiv end eksempelvis at fjerne bundmaterialet eller udplante undervandsplanter, hvilket også medfører store fysiske forstyrrelser i søen. Endelig er der tale om...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Biologi A STX - 25. maj 2010

[1]
Bedømmelser
  • 10-12-2018
    Givet af HF-elev på 2. år
    god