Opgave 2. Regulering af hjertefrekvens

Indhold

1.

Forklar resultaterne, vist i figur 2. Inddrag figur 1.

Figur 2 viser sammenhængen mellem puls og aktivitetstype hos gymnasieelever. Elevernes puls er målt hhv. under almindelig undervisning, under en skriftlig prøve og ved returneringen af prøven. Det fremgår af resultaterne, at elevernes gennemsnitspuls under den almindelige undervisning er tæt på en normal hvilepulsværdi (her ca. 72 slag/min.), mens gennemsnitspulsen er væsentlig højere både under den skriftlige prøve og efter returneringen (hhv. ca. 110 slag/min. og 95 slag/min.). Den højere puls i de to sidste situationer hænger sammen med, at en eksamenssituation virker stressende på kroppen. Derved frigives hormoner som adrenalin, der, som det fremgår af figur 1, stimulerer det sympatiske nervesystem. Derved øges pulsen. Pulsen er højere under selve prøven end ved afleveringen, hvilket ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind