Opgave 1. Keglesnegle og conotoksiner

Indhold

1.

Angiv, hvilke to familier der er nærmest beslægtede. Inddrag figur 2. Begrund dit svar.

Du kan bruge vores vejledning til opgaver med afstandsmatricer til at løse opgaven.

Når vi skal fastslå, hvilke to sneglefamilier der er nærmest beslægtet, sammenligner vi alle familierne parvis ved hjælp af en afstandsmatrice. Her finder vi antallet af forskelle i baserækken mellem alle familierne. De to sneglefamilier, der har det mindste antal forskellige baser i deres mtDNA-sekvenser, er nærmest beslægtet.

 KeglesneglePorcelænssnegleTonnidaeKeglesnegle 75Porcelænssnegle  4Tonnidae   

Afstandsmatricen viser, at der er færrest forskelle i basesammensætningen i mtDNA hos porcelænssnegle og Tonnidae. Derfor er disse to familier nærmest beslægtet.

 …

...

2.

Forklar primærstrukturens betydning for ω-MVIIA's tertiære struktur. Inddrag figur 3 og figur 4 i din besvarelse.

Proteiner har fire strukturniveauer. Primærstrukturen er sammensætningen af aminosyrer i pepti…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind