Biologi A STX - 24. maj 2017

Her finder du Studienets besvarelse af opgaverne fra eksamen i Biologi A på STX 24. maj 2017. Sættet er løst af Studienets fagredaktør i Biologi.

Her kan du se et uddrag af besvarelsen af opgave 3.3 om myrer til biologisk bekæmpelse af skadedyr:

Analyser resultaterne, vist i figur 2.

Figur 2 viser, hvordan tre forskellige insektarter i træer påvirkes ved behandling med hhv. vand, insekticid A, insekticid B eller vævermyrereder. Det fremgår af tabellen, at der tre måneder efter behandling med vand (kontrolforsøget) gennemsnitligt er mellem 5,09 og 5,66 eksemplarer af hvert insekt i de undersøgte træer. Samtidig fremgår det, at behandling med enten insekticid A eller insekticid B får antallet til at falde ca. lige meget for hver insektart – til 1,37-1,38 for insektart 1, 1,18 for insektart 2 og 1,09-1,16 for insektart 3. Desuden ses det, at behandling med 10 vævermyrereder får antallet af insekter til at falde til nogenlunde samme niveau, som de to insekticider gør. For insektart 1 virker insekticiderne lidt mere effektivt end myrerne, mens det modsatte gør sig gældende for de to andre insektarter.

Selv om midlernes effektivitet er meget ens, kan man dog argumentere for, at myrerne generelt vil være at foretrække som behandling. Det skyldes, at insekticider ofte er...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Biologi A STX - 24. maj 2017

[2]
Bedømmelser
  • 13-09-2021
    Givet af 3.g'er på STX
  • 27-11-2020
    Givet af 3.g'er på STX