Opgave 4. Reduceret antibiotikaforbrug i svineproduktion

1.

Forklar, hvorfor brug af antibiotika i svinebesætninger kan medvirke til, at der udvikles resistente bakterier.

Resistens opstår, fordi der løbende opstår tilfældige mutationer i bakteriernes genpulje. Sådan en mutation kan medføre, at en enkelt bakterie pludselig kan tåle antibiotika. Hvis bakterierne nu udsættes for antibiotika i deres miljø, vil kun den resistente bakterie overleve. Dermed får den resistente bakterie sin egen niche, hvor kun den er i stand til at leve. Efter en giftbehandling er resistente individer således ikke udsat for konkurrence fra ret mange andre individer, og resistente individer kan dermed formere sig kraftigt og udnytte alle ressourcerne i nichen. Derfor opstår der et kraftigt selektionspres til fordel for resistente bakterier, når man behandler med antibiotika. Jo oftere man behandler med antibiotika, jo større bliver dette selektionspres.

 

2. 

Giv forslag til et ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind