Opgave 4. Reduceret antibiotikaforbrug i svineproduktion

1.

Forklar, hvorfor brug af antibiotika i svinebesætninger kan medvirke til, at der udvikles resistente bakterier.

Løs opgaven vha. vores eksamensguide "Hvorfor udvikles resistens?".

Resistens opstår, fordi der løbende opstår tilfældige mutationer i bakteriernes genpulje. Sådan en mutation kan medføre, at en enkelt bakterie pludselig kan tåle antibiotika. Hvis bakterierne nu udsættes for antibiotika i deres miljø, vil kun den resistente bakterie overleve. Dermed får den resistente bakterie sin egen niche, hvor kun den er i stand til at leve. Efter en giftbehandling er resistente individer således ikke udsat for konkurrence fra ret mange andre individer, og resistente individer kan dermed formere sig kraftigt og udnytte alle ressourcerne i nichen. Derfor opstår der et kraftigt selektionspres til fordel for resistente bakt...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind