Opgave 1. Bæveren

Indhold

1.

Beskriv, hvilken rolle naturlig selektion kan have haft ved udviklingen af de nævnte karaktertræk.

En art udvikler bestemte karaktertræk ved naturlig selektion, fordi trækkene giver en overlevelsesmæssig fordel i artens miljø. Individer med disse træk er mere konkurrencedygtige og har derfor lettere ved at overleve og formere sig end individer, der ikke har de pågældende karaktertræk. Derfor gives generne for de konkurrencedygtige træk videre til afkommet, og med tiden vil alle individer af arten have de pågældende karaktertræk. Bæveren lever en stor del af sit liv i vand og er derfor særligt tilpasset til livet her. En flad, bevægelig hale og svømmehud mellem tæerne gør det lettere for bæveren at svømme hurtigt og manøvrere i vand. Højtsiddende øjne betyder, at bæveren kan orientere sig over vandoverfladen, selv om den svømmer. Endelig medfører næseborenes lukkemuskler, at bæveren ikke...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind