Biologi A STX - 19. maj 2003

Her kan du læse Studienets vejledende besvarelse af spørgsmålene, der blev stillet ved eksamen i Biologi A på STX 19. maj 2003. Studienets fagredaktør i Biologi har løst opgaverne i besvarelsen.

Her kan du se et uddrag af Studienets besvarelse af opgave 1Ad om grønne anlæg til spildevandsrensning:

Analyser figur 2, og vurder de to anlægs rensningseffektivitet. Inddrag figur 3.

Det fremgår af tabellen, at koncentrationen af næringssalte og organisk stof overordnet er større i tilløbet til det beplantede filteranlæg med fosfatfjernelse, end det er til et traditionelt rodzoneanlæg. Det skyldes sandsynligvis, at der sker en større opkoncentrering af stoffer i bundfældningstanken, inden spildevandet ledes igennem det moderne anlæg. Samtidig ses det dog, at det moderne anlæg udleder en mindre koncentration af både P, organisk stof og bakterier, end det traditionelle anlæg gør. Hvor den lave udledning af P skyldes fosfatfilteret, hænger den bedre nedbrydning af organisk stof og bakterier sammen med, at der er ilt til stede i det moderne anlæg. Derved foregår der mere effektive forrådnelses- og respirationsprocesser i det moderne anlæg, og mineraliseringen og stofomsætningen er derfor større her.

Tilstedeværelsen af ilt påvirker også N-omsætningen i det moderne anlæg. I det traditionelle anlæg omsættes N hovedsageligt ved denitrifikation, da denne proces ikke kræver ilt. Med ilt til stede kan der i det moderne anlæg omsættes en større mængde N ved nitrifikation. Her er slutproduktet nitrit, og derfor udledes N fra det moderne anlæg hovedsageligt på denne form.

Ved sammenligning med figur 3 fremgår det dog, at...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Biologi A STX - 19. maj 2003

[1]
Bedømmelser
  • 07-03-2019
    Givet af 1.g'er på STX
    flot