Opgave 3. Invasive gopler

Indhold

1.

Forklar, hvordan M. leidyi kan have en negativ effekt på fiskeriet i Sortehavet. Inddrag figur 2.

Det fremgår af figur 2, at M. leidyi ligesom fiskene i Sortehavet lever af små krebsdyr, fiskeæg og fiskelarver. Når M. leidyi-bestanden i Sortehavet stiger, øges konkurrencen om denne fødekilde, og færre fisk end tidligere kan skaffe sig nok føde til at overleve. Samtidig kan man regne med, at biomassen af fiskelarver og -æg bliver mindre, og dermed vil færre fisk nå at blive udklækket og vokse op i økosystemet. Disse forhold kan føre til et fald i fiskebestanden, hvilket vil have en negativ effekt på fiskeri i Sortehavet.

 

2.

Forklar betydningen af B. ovata’s forekomst i Sortehavet. Inddrag figur 3.

Figur 3 viser, at bestandstørrelserne for begge arter fluktuerer kraftigt, ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind