Opgave 7. De våde enge ved Hundstrup Å

Indhold

a.

Hvordan kan de våde enge begrænse udledningen af N til vandløbene?

Våde enge er iltfri og giver derfor mulighed for denitrifikation, som afgiver N2 til luften.

En våd eng er et iltfrit miljø, som indeholder meget organisk stof. I et iltfrit miljø kan organisk stof respireres af denitrificerende bakterier, som er obligat anaerobe. I stedet for at bruge atmosfærisk ilt til deres respiration spalter denitrificerende bakterier NO3-, så der dannes frit N2, der frigives til luften. Ved processen nedbrydes organisk stof samtidig til CO2, og der frigives energi til bakteriernes livsprocesser. Derfor kan udledningen af N til vandløbet begrænses, hvis afløbsvand fra landbruget ledes gennem en våd eng, inden vandet kommer ud i vandløbet.

 

b.

Fork...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind