Opgave 5. Energiomsætningen i en population af myrer

Indhold

a.

Giv forslag til et forsøg til måling af myrers respiration. Skitser forsøgsopstillingen.

Hvis man vil måle myrers respiration, skal man have en lukket forsøgsopstilling, som ikke indeholder andre organismer end myrerne. Derfor er man nødt til at udføre målingen i laboratoriet. Det kan f.eks. ske i et lufttæt akvarie, der indeholder en måler, som registrerer luftens indhold af CO2. CO2 er udtryk for myrernes respiration, da CO2 er et produkt af respirationsprocessen:

C6H12O6 + 6 O2 -> 6 H2O + 6 CO2

Ved forsøgets begyndelse placeres et antal myrer i akvariet, der derefter lukkes, samtidig med at akvarieluftens CO2-indhold registreres. Efter et stykke tid, f.eks. et par timer, registreres luftens CO2-indhold igen. Den øgede CO2-mængde stammer fra myrernes respiration.

Det er e...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind