Opgave 2. Stoffer med hormonlignende virkning

A.

a.

Giv forslag til faktorer, der kan have betydning for den biologiske halveringstid.

Mange forskellige biotiske og abiotiske faktorer i økosystemet påvirker stoffers halveringstid.

Når et stof skal nedbrydes i naturen, skal der være nogle bestemte faktorer til stede, afhængig af hvilket stof der er tale om. Det kan f.eks. være, at visse stoffer kun kan nedbrydes af bestemte mikroorganismer, der har nogle særlige nedbrydningsenzymer. Samtidig kan disse mikroorganismer være afhængige af nogle bestemte faktorer i omgivelserne for at kunne leve på det givne sted, og for at deres nedbrydningsenzymer fungerer. Derfor kan f.eks. temperatur, salinitet og iltforhold have betydning for, hvor længe et bestemt stof forbliver i et givent miljø. Også stoffets opbygning har betydning, hvis stoffet skal optages og nedbrydes af organismer. I tilfældet TBT kan vi f.eks. se, at...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind