Biologi A STX - 14. august 2006

Her finder du vores vejledende besvarelse af eksamenssættet fra eksamen i Biologi A på STX 14. august 2006. Vores fagredaktør i biologi har løst eksamenssættet.

Her kan du se et uddrag af Studienets besvarelse af opgave 6c om østrogenhormoner i spildevand:

Analyser figur 1 og vurder betydningen af resultaterne.

Figur 1 viser, i hvor høje koncentrationer forskellige østrogener skal optræde i vand, før man begynder at kunne observere en påvirkning af kønsudviklingen hos fisk. I udløbsvand fra rensningsanlæg optræder de tre undersøgte østrogener jævnligt i koncentrationer, der overskrider disse værdier – faktisk er det kun for østron, at der findes målinger, som ikke overskrider den laveste koncentration med observeret effekt. Alle østrogenerne har dog potentielt indflydelse på fiskenes fertilitet ved de fire anlæg, men det varierer kraftigt, i hvor høj grad de er i stand til at påvirke fiskebestandene. Østron har kun effekt ved relativt høje koncentrationer, og den maksimale koncentration af stoffet, der er målt i udløbsvand, er ”kun” omkring 8 gange større end denne effektkoncentration. Til sammenligning er de målte maksimale koncentrationer af hhv. 17β-østradiol og 17α-ethinyløstradiol hhv. 22 og ca. 233 gange større end den koncentration, der kan have en effekt på fisk. Sidstnævnte høje tal hænger sandsynligvis sammen med, at...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Biologi A STX - 14. august 2006

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.