Opgave 3. Honning

Indhold

a.

Beskriv processen vist i figur 1, og navngiv enzymet, der katalyserer processen.

Løs opgaven vha. vores vejledning til at bestemme enzymtypen.

Processen vist i figur 1 er nedbrydningen af disaccharidet sucrose til monosacchariderne fructose og glucose. Ved processen tilføres vand, hvilket bryder glykosidbindingen mellem monosacchariderne. Derfor er dette en hydrolysereaktion, og enzymet er en hydrolase, som spalter et molekyle ved at addere H og OH fra et vandmolekyle til en binding. Mere specifikt spaltes sucrose, så enzymet er sucrase.

 

b.

Forklar, ved hvilke processer gærceller kan udnytte kulhydrater.

Gærceller kan udføre respiration og gæring.

Gærceller er heterotrofe organismer, som behøver tilførsel af energi fra bindinger i organisk s...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind