Opgave 1. Toksiner i havet

A.

a.

Forklar, hvorfor masseopblomstring af alger især forekommer i de nævnte sammenhænge.

Masseopblomstringer kræver en stor mængde næringssalte. Næringssaltene kan vaskes ud i havet fra land eller føres op fra havbunden.

Alger har gode vækstbetingelser, når de har adgang til en stor mængde næringsstoffer. Derfor vil masseopblomstring af alger ofte ske, hvor næringsstoffer bliver tilført vandet. Det sker f.eks. i kystnære områder, bugter og fjorde, hvor næringsstoffer tilføres fra f.eks. åer, der på deres vej gennem landet kan have opsamlet store mængder udvaskede næringsstoffer fra omkringliggende landbrugsjord. Derfor er udvaskningen også større, når der er faldet meget regn, og det kan forbedre vækstbetingelserne for algerne yderligere. Ligeledes kan vandets indhold af næringsstoffer stige, når vand fra dybere lag føres op til havoverfladen. Det skyldes, at ned...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind