Biologi A og B mundtlig eksamen

Dette er Studienets guide til mundtlig eksamen i Biologi A på STX og Biologi B på hhv. STX og HTX. I guiden kan du læse om, hvordan du forbereder dig bedst muligt til din eksamen.

Inden du læser guiden, bør du være sikker på, at du ved, hvordan din mundtlige eksamen finder sted. Det kan du læse om her på siden.

OBS: Hvis du er begyndt på din uddannelse efter 1. august 2017
 

I 2017 kom der nye læreplaner i Biologi A og B. Hvis du er begyndt på din gymnasielle uddannelse efter 1. august 2017, er det sandsynligt, at du skal til eksamen efter den nye læreplan. Hvis det er tilfældet, bør du ikke bruge denne guide til at forberede dig til eksamen i mundtlig Biologi A eller B. Spørg i stedet din lærer om din eksamensform, hvis du er begyndt på din uddannelse efter denne dato.

Sådan forløber eksamen

Uanset om du har Biologi A på STX eller Biologi B på STX eller HTX, er eksamen i mundtlig Biologi en såkaldt 24-timers eksamen.

Eksamen forløber ved, at din lærer nogle dage før eksamen offentliggør de opgaver, som du kan komme op i (ca. 15-20 forskellige opgaver). Hver opgave har et emne og en række underspørgsmål. Tilsammen dækker opgaverne nogenlunde alt det stof, som I har arbejdet med i jeres Biologi-undervisning. Til opgaverne hører desuden en række bilag. En del af disse er såkaldt "ukendte bilag", som din lærer ikke giver dig endnu. 

Dagen inden du skal op til eksamen, skal du møde op på skolen og trække en af disse 15-20 opgaver. Her får du samtidig udleveret de ukendte bilag, der hører til opgaven.

Nu får nu mindst 24 timer til at gå hjem og planlægge din eksamination i denne opgave. Selve eksaminationen varer ca. 25 minutter, og her er der ikke nogen forberedelsestid. Til eksamen skal du starte med en fremlæggelse af din opgavebesvarelse på 10-15 minutter, og derefter vil der være en dialog, hvor din lærer (og censor) kan stille spørgsmål til emnet eller din fremlæggelse. Dialogen kan perspektivere til stof i hele pensum.

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan en eksamensopgave i Biologi A eller B kan se ud. På guidens næste sider kan du læse om, hvordan du forbereder dig bedst muligt til at besvare eksamensopgaver som denne til din eksamen.

Sådan kan en eksamensopgave se ud

Tema: Vandløb og vandløbsundersøgelser

Med udgangspunkt i vedlagte bilagsmateriale skal du holde et kort oplæg om vandløb og vandløbsundersøgelser.

Analyser artiklen og udvælg det biologisk relevante indhold, du mener, der er væsentligt at få med i dit oplæg. Det udvalgte indhold skal du gøre nærmere rede for, analysere, diskutere og/eller vurdere.

I dit oplæg skal du analysere og inddrage figurer og elementer fra eksperimentelt arbejde (metode eller databehandling fx fra eget eksperimentelt arbejde).

Trækkes eksemplet ovenfor dagen før eksamen, vil følgende bilagsmateriale blive udleveret:

Artikel 1: Når marken bliver våd, Aktuel Naturvidenskab nr. 1/2008
Figur 1: Fødenet
Figur 2: Stryg-høller og å-slynger
Figur 3: Vandløb inddelt i zoner
Figur 4: Ferskvands- og saltvandsfisks regulering af vand- og saltbalancen
Figur 5: Nitrogenkredsløb
Figur 6: Makroindex

Kilde: Biologi B – Stx Vejledning / Råd og vink, UVM Gymnasieafdelingen, 2010. 

Biologi A og B mundtlig eksamen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.