Overblik over billedanalyse

Vi giver dig her en kort model til billedanalyse, som giver dig et hurtigt overblik over, hvad du kan komme ind på i din analyse af et billede. Hvis du gerne vil have mere hjælp til de enkelte punkter, kan du klikke på dem.

Husk, at en god analyse ikke går igennem alle punkterne her. Den gode analyse vælger at fokusere på de ting, som er mest relevant/vigtige for netop det billede, du skal analysere.

Titel og type: Hvad er billedets titel, kunstner og årstal? Hvilken type af billede er der tale om? (maleri, fotografi, collage eller lignende?)

Indhold/motiv: Hvad er billedets indhold? Hvad forestiller det (motivet)? Hvad sker der? Er der en ’fortælling’ i billedet? Er motivet realistisk eller ej?

Tema: Hvad er de centrale temaer eller problemstillinger, som billedet tager fat på?

Komposition: Hvordan er billedet bygget op/komponeret? Hvad er i fokus i billedet? Hvordan er forgrund, mellemgrund og baggrund? Hvordan virker billedets komposition på modtageren?

Det gyldne snit: Er dit billede komponere efter Det gyldne snit? Hvilke ting i billedet kommer i fokus vha. Det gyldne snit?

Perspektiv: Hvordan er perspektivet i billedet? (Normal-, frø- eller fugleperspektiv?) Er der brugt centralperspektiv? Har perspektivet en særlig virkning i billedet?

Farver og lys: Hvilke farver dominerer i billedet? Hvordan er lyset i billedet? Hvordan virker farver og lys på modtageren?

Personer og ting: Hvordan kan du karakterisere de centrale personer og ting i billedet? Hvilken funktion har de i billedet? Hvordan er forholdet mellem personer og ting i billedet?

Symboler: Er der nogen ting, som har en symbolsk betydning i billedet? Hvilke betydninger kan der ligge i symbolet?

Modsætninger: Er der nogen modsætninger på spil i billedet? Hvilke temaer eller problemstillinger bringer modsætningerne på banen?

Modtageren: Hvordan fanger billedet modtagerens interesse? Hvordan påvirkes modtageren af billedet? Kan billedet analyseres ved hjælp af AIDA-modellen?

Form og indhold: Hvordan passer formen (komposition, farver, lys, perspektiv) sammen med billedets indhold (motiv, personer, miljø, tema, symboler)?

Fortolkning og budskab: Hvordan kan du samlet set fortolke billedet? Hvad kan billedet dybest sige noget om? Fx i forhold til temaet, budskabet, perioden eller lignende.

Titlen: Ligger der nogen særlig betydning gemt i billedets titel?

Genre/isme/periode: Tilhører billedet en bestemt genre/isme/periode? Hvordan ses dette i billedet? Hvilke betydninger ligger der i billedet i forhold til dets genre/isme/periode?

Perspektivering: Kan du perspektivere billedet til noget interessant? Fx en udvikling i samfundet, en tendens i perioden eller lignende.

Eksempel på billedanalyse

Her kan du se et godt eksempel på, hvordan man kan analysere et billede.

Med eksemplet kan du få en idé om, hvordan din billedanalyse kan opbygges, og hvordan du kan lave en billedanalyse.

Den udvalgte billedanalyseopgave kommer ind på komposition af billedet, lys, perspektiv og analyse af miljø og tema.