Motiv, symboler, temaer

I indholdsanalysen af billedet skal du se nærmer på, hvad motivet er, hvordan det fremstilles, symboler temaer med mere. Du skal også forholde indholdet til din formalanalyse.

Når du analyserer selve billedets indhold, kan du se nærmere på elementer som motiv, personer, tematik, stemning, symboler m.m. I analysen af indholdet skal du undersøge følgende:

 • Hvilke dele og elementer består billedmotivet af?
 • Hvordan virker indholdselementerne på modtageren?
 • Hvordan virker de enkelte elementer i billedet som helhed?
 • Hvad kan billedets indhold betyde i en større sammenhæng? (fortolkning)

Motiv og fortælling

Hvad er motivet i billedet? (= Hvad forestiller det?).

 • Personmotiv, naturmotiv, bymotiv, eller?
 • Er motivet fremstillet positivt eller negativt?
 • Er motivet fremstillet objektivt (dvs. ”som det ser ud”) eller subjektivt (dvs. ”som det ser ud for kunstneren”)?
 • Kan det ses i billedets form, farve og lys, om det er objektivt eller subjektivt?

Er motivet realistisk eller ej? 

 • Dvs. viser det noget, som kunne være i virkeligheden?

Fortæller billedet en historie? 

 • Hvordan kan du konkret se, at der er en form for fortælling i billedet?
 • Hvilke associationer giver billedet? (Dvs. tanker om emner, begivenheder, personer mm.).

Kilde: 

Objektiv fremstilling: Selvportræt af Thomas Eakins, Public Domain, via Wikimedia Commons.

Subjektiv fremstilling: Selvportræt af Mikhail Larionov, Public Domain, via Wikimedia Commons.

Personer og ting i billedet

 • Optræder der personer eller ting i billedet? Hvordan ser disse ud, hvad laver de, hvilken placering har de på billedet? Hvis der optræder personer i forgrunden eller mellemgrunden, er de ofte vigtige.
 • Hvad er forholdet mellem personerne/tingene på billedet? Er de i harmoni med hinanden, eller står de i et modsætnin
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind