Markusevangeliet

Markusevangeliet er den anden bog i Det nye testamente og ét af de fire evangelier. På denne side giver vi dig et overblik over og analyse af Markusevangeliet. Vi giver dig baggrundsinformation om evangeliets historie og tilblivelse, og vi giver dig et rids af dets indhold og budskab

Hvad er et evangelium?

Evangelium er græsk og betyder "godt budskab". De fire evangelier er de fire første bøger i Det nye testamente:

  • Matthæusevangeliet
  • Markusevangeliet
  • Lukasevangeliet
  • Johannesevangeliet

De er alle skrevet på græsk og beskriver Jesus’ liv og død samt forkynder, at mennesker kan blive frelst ved troen på Jesus Kristus som Guds søn.

Baggrundsinformation og særtræk

Markusevangeliet er det ældste af de fire evangelier. Det menes at være blevet skrevet omkring år 70 e.Kr. Skriftet er anonymt, og det er først senere, at det er blevet kædet sammen med navnet Markus. Navnet Markus nævnes et par gange i Det nye testamente, men det er uvist, om det er den samme person. 

Markusevangeliet er baseret på mundtlige overleveringer. Det vil sige, at nogen på et tidspunkt har skrevet de fortællinger...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind