Samarbejdspolitikken

Hvad var samarbejdspolitikken?

Samarbejdspolitikken er en betegnelse for perioden, fra Danmark blev besat i 1940 og frem til august 1943, hvor den danske regering trådte tilbage. Perioden er kendetegnet ved, at Danmark og Tyskland formelt indgik i et politisk samarbejde om besættelsen af Danmark for at sikre ro og orden i landet. Samarbejdet foregik mellem de to landes udenrigsministerier, hvilket er normal praksis, når der er tale om to uafhængige stater. I dette tilfælde havde Tyskland sit militær i Danmark, hvilket i praksis gjorde, at der ikke var tale om to ligeværdige stater, når der f.eks. skulle forhandles om politikken i Danmark.

Forholdet mellem Danmark og Tyskland under besættelsen var unikt i den forstand, at intet andet land under 2. Verdenskrig oplevede samme milde besættelse. Andre lande fik indsat nazistiske regeringer eller kom under tysk militær administration og blev ramt af hård undertrykkelse med større grad af vold, henrettelser, undtagelsestilstande og censur. 

Baggrunden for samarbejdspolitikken

Samarbejdspolitikken opstod som en konsekvens af Tysklands besættelse af Danmark. Da besættelsen indtraf, afleverede de tyske myndigheder en skriftlig meddelelse til den danske regering om, at besættelsen ikke var sket “i fjendtligt Sindelag”. Den danske regering protesterede, men besluttede at overgive sig ved at indstille sin militære modstand om morgenen den 9. april. Danmark svarede følgende på den tyske meddelelse:

Efter Modtagelsen af denne Meddelelse har den danske Regering i den givne Situation besluttet sig til at regulere Forholdene her i Landet under Hensyntagen til den skete Besættelse. Den fremsætter dog sin alvorligste Protest mod denne Krænkelse af Danmarks Neutralitet.

På den måde etablerede udenrigsminister P. Munch fundamentet for samarbejdspolitikken. Derefter blev det den danske regerings hovedopgave at sikre “Ro og Orden” i landet. Det følger af regeringen og kongens meddelelse til befolkningen umiddelbart efter besættelsen den 9 april:

Den danske Regering vil forsøge at sikre det danske Folk og vort Land imod de af Krigsforhold følgende Ulykker og opfordrer derfor Befolkningen til rolig og behersket Holdning overfor...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind