Litteratur

Her finder du en kort forklaring på ord og begreber, som du kan støde på i litteratur fra antikken. Det vil sige fx i eposer, dramaer og digte, som I læser i faget Oldtidskundskab. Du kan også læse i Studienets noter til Litteratur i oldtiden.

Achaiere

Achaierne er hos Homer betegnelsen for alle grækere, der var med i krigen om Troja. Egentlig er Achaia et område på Peloponnes i Grækenland (se kort), og en achaier er en indbygger i dette område. Men Homer kalder altså alle grækere for achaiere, mens han aldrig bruger ordet ‘hellenere’, der normalt er grækernes selvbetegnelse. 

Agon

Et græsk ord, der betyder ‘kamp’, ‘konkurrence’ eller ‘kappestrid’. I et drama (tragedie eller komedie) kan en heftig diskussion mellem to parter kaldes en agon, en kamp på ord.

Aidos

Blufærdighed/seksuel skam/anstændighed. I det traditionelle græske samfund er aidós en vigtig norm, som man forventes at overholde, fx at en kvinde skal dække sig til.

Anagnorisis

Et græsk ord, som betyder 'genkendelse’ eller ‘erkendelse'. I en tragedie er anagnorisis det, at en person erkender sagernes rette sammenhæng. Det sker mod tragediens slutning og betyder som regel, at personen indser, han/hun har taget fejl. 

Analogi

Betyder “overensstemmelse”. En sammenligning, hvor indholdet strukturelt svarer til det, der sammenlignes med. Fx kan årstidernes gang fra forår til sommer, efterår og vinter forstås som en analogi for livets gang fra barndom til voksenliv, alderdom og død.

Analytikere

Homer-forskere, der er tilhængere af den teori, at de homeriske eposer, Iliaden og Odysséen, er sammenstykket af mange forfatteres eller rapsoders fortællinger. Bag betegnelsen ‘Homer’ gemmer der sig altså ikke kun én forfatter, men mange. Se også det homeriske spørgsmål

Andreia

Andreia betyder 'mand', 'mandsmod' eller bare 'mod' på græsk. Andreia forstået som 'mod' var én af de fire klassiske dyder og havde stor betydning som ideal i antikken. Det tilsvarende ord på latin er virtus.

Antecipation / Anticipation

Foregribelse. Når noget i en tekst peger fremad mod en senere hændelse, som dermed foregribes.

Antistrofe

En ‘modstrofe’ eller et korsvar, som især kendes fra de græske dramaer. Én del af koret synger en strofe, og den anden del af koret svarer med en antistrofe.

Arete

Den fuldkomne dyd, betyder egentlig ‘bedsthed’. Areté kan både tolkes som bedsthed i krig og mandsmod, som fx i Iliaden, og som bedsthed i viden og erkendelse i filosofisk forstand. I de græske eposer skal helten leve op til sin areté gennem sine evner i krig og sine retoriske evner til at overbevise andre.

Arkaiserende sprog

Bevidst gammeldags sprog. Den græske originaltekst i Iliaden og Odysseen er arkaiserende (det var den for dem, der nedskrev teksten). Den arkaiserende tone er bevaret i den danske oversættelse, ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind