S-Å

Saga

Sagaen er en genre, der opstår som fiktive, mundtlige fortællinger på Island og sidenhen bliver nedskrevet i år 1100-1400. Fortællingerne handler om livet på Island i 900-tallet, hvor folk stadig dyrker de nordiske guder, men kristendommen er begyndt at gøre sit indtog. Sagaerne beskriver konflikter, æresdrab og helte i datidens samfund.

Sagatiden

Sagatiden er en periode ca. 900-1030, hvor nordboere koloniserer Island og opbygger et nyt samfund dér. Der er ingen konge, og derfor må slægterne løse deres konflikter selv via blodhævn eller betaling af bod. Livet i sagatiden er beskrevet i de islandske sagaer, der først eksisterer som mundtlige fortællinger og siden nedskrives af kristne i middelalderen.

Sagprosa

Sagprosa er ikke-fiktive skrevne tekster, der omhandler virkelige personer, emner eller begivenheder. Fx genrerne artikel, debatindlæg eller tale. Normalt bruges begrebet ikke om medietekster, som derfor må omtales som ikke-fiktive medietekster.

Salme

En salme er en religiøs sang, der synges af menigheden under den kristne gudstjeneste. Salmen benytter mange af de samme sproglige virkemidler som digte, og derfor kan den analyseres som et digt.

Sammenligning

En sammenligning er en type billedsprog, hvor to elementer sammenlignes med hinanden ved hjælp af konjunktionerne “som”, “som om”, “lig” eller “ligesom”.

Sarkasme

Sarkasme er en særligt skarp og hånende udgave af ironi. Brugt som sprogligt virkemiddel kan sarkasme fx fremstille nogen som latterlig eller på anden måde kritisere.

Satire

Satire er en bl.a. litterær udtryksform, der kritiserer, udstiller og latterliggør personer, institutioner eller andet i samfundet. Tonen i satiriske tekster varierer i hårdheden, men generelt er satire mere “bidsk” end ironi og humor. Fx er Ludvig Holbergs komedier ofte satire over bestemte typer af mennesker.

Scene

En scene er en handlingssekvens i en film, novelle, skuespil eller anden teksttype. For skuespil gælder det, at skuespil overordnet kan være inddelt i akter, mens den enkelte akt så består af flere scener.

Scenisk fremstilling

Scenisk fremstilling er en måde at fremstille tekstens begivenheder i detaljer på. Begivenheder og personer beskrives med mange detaljer, og der indgår ofte dialog. På den måde vises begivenhederne næsten som en filmscene, og det bliver let for læseren at leve sig ind i fortællingen. Den sceniske fremstilling bruges ofte i nov...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind