P-R

Panoramisk fremstilling

Panoramisk fremstilling er en måde at give læseren overblik på, uden at der dykkes ned i detaljer eller dialog. Derfor bruges fremstillingen fx i en fortællings begyndelse, så scenen for fortællingen bliver sat. Panoramisk fremstilling kan også bruges til at opsummere flere års begivenheder på få linjer. Fremstillingen bruges blandt andet i islandske sagaer og romaner. Kaldes også panoramisk fremstillingsform. 

Panteisme

Panteismen er udtryk for en af grundtankerne i universalromantikken: At Guds ånd er i alt. Alle elementer i verden gennemstrømmes og besjæles af den samme ånd. Gud kan fx give sig til kende gennem naturens skønhed, fordi den er udtryk for hans skaberværk.

Paratakse

Paratakse er en sætningsopbygning, hvor sætningerne står sideordnet hinanden og dermed på samme niveau. Parataktiske sætninger er typisk adskilt af punktum eller konjunktionerne “og”, “men” og “eller”. Et eksempel er: “Ungerne er glade, og jeg har taget kage med.” Her markerer “og”, at de to sætninger står på samme niveau og dermed er parataktiske. Paratakse står i modsætning til hypotakse.

Paratekst

Parateksten er alt det, der er uden om selve teksten. Fx interviews med forfatteren eller debatartikler om bogen, men også bogens omslag og de oplysninger om bogen, man finder dér. Begrebet bruges især i analyse af autofiktion, hvor der er særligt fokus på omverdenens reaktion på bogens leg med virkelighed og fiktion.

Parrim

Parrim er en type rimstruktur, hvor verslinjerne rimer to og to i den rækkefølge, de kommer i. Rimene står altså ordet i par og får rimstrukturen “aabb ...”

Passiv

Passiv er en verbalform, hvor sætningens subjekt er den, der bliver udsat for en handling i sætningen. Fx: “Patienten bliver undersøgt grundigt af lægen.” Her er patienten den, nogen gør noget ved. Passiv bruges ofte i formelt eller akademisk sprog. Kaldes også lideform. Står i modsætning til aktiv.

Pay-off

Pay-off er et dramaturgisk virkemiddel, som består i, at seeren pludselig indser betydningen af et element eller noget information, han så tidligere i filmen. Det tidligere element kaldes set-up. Brugen af set-up og pay-...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind