M-O

Magisk realisme

Magisk realisme er en litteraturhistorisk retning fra ca. 1970 og frem, der blander realistiske og ikke-realistiske (“magiske”) træk. Teksterne foregår i en realistisk, genkendelig verden, hvor ikke-realistiske elementer pludselig optræder. Disse elementer fremstilles i teksten som noget helt normalt. Retningens tekster er romaner og noveller, fx af Charlotte Weitze. 

Medsyn

Medsyn er en fortælleteknik, hvor fortælleren befinder sig - eller lader som om han befinder sig - på samme tidspunkt som begivenhederne, der fortælles om. Fortælleren ved lige så meget/lidt som læseren og udviser dermed ikke det overblik, som afstand i tid kan give. Fortælletid og fortalt tid følges altså ad. Medsyn kombineres ofte med scenisk fremstilling og giver læseren en følelse af at være midt i begivenhederne, mens de sker. Står i modsætning til bagudsyn.

Metafor

En metafor er en type billedsprog, hvor et ord eller udtryk bruges i overført og dermed billedlig betydning. Fx: “Diskussionen er kørt af sporet.” Her bruges billedet med et forulykket tog til at illustrere diskussionen. Metaforer kan overordnet opdeles i litterære metaforer, der især findes i skønlitteratur, og kognitive metaforer, der især findes i dagligsproget og sagprosa. Kategorierne kan dog sagtens overlappe.

Metonymi

En metonymi er en type billedsprog, hvor man typisk lader en lille del af en helhed udgøre et billede på den samlede helhed. Fx er tronen (del) en metonymi på det at være konge over e...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind