Evolution

Her er vores forklaringer af centrale begreber inden for evolutionsbiologi. 

Begreberne handler om emnerne på listen. Klik på linkene, hvis du vil se begreberne om de enkelte emner hver for sig.

Ellers kan du se en samlet gennemgang af alle begreberne herunder. Klik på tekstens links for komme videre til vores kompendier. Her kan du læse en mere dybdegående beskrivelse af begreberne.

Allel

En allel er en variant af et bestemt gen. Et gens forskellige alleler har mere eller mindre forskellige basesammensætninger. Forskellige alleler koder evt. for proteiner med forskellige opbygninger.

Art

En art defineres normalt som alle de individer, der kan få fertilt afkom med hinanden (altså afkom, som selv kan få afkom).

Artsdannelse

Artsdannelse er udvikling af en ny art ud fra en oprindelig art, så der nu er to arter i stedet for kun én. Artsdannelse kan ske, når to d...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind