[0]

Begreber i Bioteknologi

Her finder du vores forklaringer af vigtige begreber i Bioteknologi.

Brug kompendiet som opslagsværk, når du mangler en forklaring af et bioteknologisk begreb. Søgefunktionen kan hjælpe med at finde det begreb, du gerne vil læse om. Du kan også gennemgå hele kompendiet inden eksamen for at øve dig i begreberne.

Kompendiet giver dig en oversigt over centrale begreber inden for de forskellige områder af dit pensum. De fleste begreber linker videre til vores kompendier i Bioteknologi, hvor du kan læse mere dybdegående forklaringer af begreberne.

Her kan du se et uddrag af begreberne om genetik

Nukleotid

Nukleotider er de mindre molekyler, som DNA og RNA er opbygget af. Nukleotider består af en fosfatgruppe, en sukkerenhed (deoxyribose i DNA og ribose i RNA) og én ud af fire forskellige baser. Baserne er cytosin, guanin, adenin og thymin i DNA og cytosin, guanin, adenin og uracil i RNA.

PCR

PCR er en metode, der bruges til at producere mange kopier af et bestemt DNA-molekyle.

Plasmid

Et plasmid er et lille stykke ringformet DNA, der indeholder et mindre antal gener. Bakterier kan udveksle plasmider med hinanden ved horisontal genoverførsel, og transformation udføres vha. plasmider.

Primer

En primer er et kort stykke enkeltstrenget DNA, som kan baseparre med et bestemt sted på enkeltstrenget DNA. Primere bruges til at opbygge en ny DNA-streng ved PCR-metoden eller cellernes egen DNA-replikation.

Proteinelektroforese/proteinoprensning

Proteinelektroforese eller proteinoprensning er en teknik, der adskiller forskellige proteiner i en opløsning fra hinanden. SDS page er den mest almindelige type proteinelektroforese.

qPCR

qPCR er et andet ord for real-time PCR.

Real-time PCR

Real-time PCR eller qPCR er en variant af PCR-metoden, der bruges til at undersøge, om en bestemt type DNA findes i en miljøprøve (miljø-DNA eller eDNA), og hvor meget af DNA'et der findes.

Rekombinant DNA-teknik

Et andet ord for gensplejsning.

Restriktionsanalyse

En restriktionsanalyse (eller RFLP) indebærer, at man klipper DNA op i mindre stykker ved hjælp af nogle bestemte restriktionsenzymer. Metoden kan bruges til at opstille DNA-profiler.

Restriktionsenzym

Et restriktionsenzym er en type enzym, som klipper DNA-molekyler over ved en bestemt basesekvens.

Restriktionssite

Restriktionssite er et andet ord for genkendelsessite.

RFLP

RFLP er et andet ord for restriktionsanalyse.

Ribose

Ribose er det monosakkarid, der indgår i RNA-nukleotider .

RNA

RNA er organiske molekyler, der er opbygget af fire forskellige RNA-nukleotider. Nukleotidernes rækkefølge i RNA-molekylet udgør en genetisk kode. Der findes forskellige typer RNA. mRNA fungerer som bindeled mellem DNA og protein i proteinsyntesen og er den mest almindelige type RNA at arbejde med.

Sanger-sekventering

Sanger-sekventering er den mest almindelige type DNA-sekventering.

SDS page

SDS page er den mest almindelige type proteinelektroforese.

Skabelonstreng

Skabelonstrengen er den DNA-streng, som en ny DNA-streng bygges ovenpå ved PCR-metoden eller cellernes egen DNA-replikation.

SNP (single nucleotide polyphormism)

SNP er steder i genomet, hvor DNA-sekvensen kan variere med én base. SNP udnyttes ved restriktionsanalyse (RFLP)...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Begreber i Bioteknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.