Økologi

Her finder du vores forklaringer af centrale begreber inden for økologi. 

Begreberne handler om emnerne på listen herunder. Klik på linkene, hvis du vil se begreberne om de enkelte emner hver for sig.

Ellers kan du se en samlet gennemgang af alle begreberne herunder. Klik på tekstens links for komme videre til vores kompendier. Her kan du læse en mere dybdegående beskrivelse af begreberne.

Indhold

Abiotisk faktor

Abiotiske faktorer er et økosystems ikke-levende bestanddele, f.eks. solindstråling, temperatur, jordbundens sammensætning, næringsstofmængde og nedbørsmængde.

Aerob

Aerob betyder iltkrævende. Aerob står i modsætning til anaerob, som betyder ikke-iltkrævende.

Obligat aerobe organismer kan ikke overleve uden ilt i deres miljø. Det gælder f.eks. dyreceller, som skaffer sig energi ved respiration.

Alge

Alger er en betegnelse, som man bruger om mange forskellige organismer, der kan udføre fotosyntese. Alger og algeceller er dog mere simple end planteceller. Mange alger er encellede, men der findes også makroalger (tang), som består af mange celler. De fleste alger lever i vand.

Algeopblomstring

Næringsstofbelastede økosystemer i vand kan have algeopblomstringer, hvor vandets indhold af alger bliver meget stort. Algeopblomstringer giver iltsvind, fordi det døde organiske materiale fra algerne nedbrydes af nedbryderorganismer under forbrug af ilt.

Ammoniak

Se NH3.

Ammonifikation

Ammonifikation er nedbryderes produktion af NH3 under nedbrydning af N-holdigt organisk stof. NH3 opløses i jordvæsken som NH4+.

Ammonium

Se NH4+.

Anaerob

Anaerob betyder ikke-iltkrævende. Anaerob står i modsætning til aerob, som betyder iltkrævende.

Fakultativt anaerob

Fakultativt anaerobe organismer kan udføre respiration, når de har adgang til ilt, men kan også danne ATP ved gæring, hvis der ikke er ilt til stede. Gærceller er f.eks. fakultativt anaerobe.

Obligat anaerob

Obligat anaerobe processer kan ikke forløbe, hvis der er ilt til stede. Obligat anaerobe organismer kan derfor ikke overleve, hvis der er ilt i deres miljø. Det gælder f.eks. denitrificerende bakterier i kvælstofkredsløbet.

Andemad

And...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind