Mikrobiologi

Her er vores forklaringer af centrale begreber inden for mikrobiologi. Klik på tekstens links for komme videre til vores kompendier. Her kan du læse en mere dybdegående beskrivelse af begreberne.

Absorbans

Absorbans er et udtryk for, hvor meget lys en væske absorberer. Jo større absorbansen er, jo mere opløst stof eller jo flere celler indeholder væsken. Absorbans måles vha. spektrofotometri.

Absorptionsspektrum

Et absorptionsspektrum viser, hvor meget lys et bestemt stof optager ved forskellige bølgelængder. Et absorptionsspektrum kan f.eks. opstilles for et pigmentstof som klorofyl for at vise, hvor meget lys med forskellige bølgelængder klorofyl absorberer til fotosyntesen.

Aerob

Aerob betyder iltkrævende. Aerob står i modsætning til anaerob, som betyder ikke-iltkrævende.

Obligat aerobe organismer kan ikke overleve uden ilt i deres miljø. Det gælder f.eks. dyreceller, som skaffer sig energi ved respiration.

Agar

Agar er en gelemasse, som bruges til faste vækstmedier til celledyrkning i laboratoriet.

Anae

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind