Evolution

Her er vores forklaringer af centrale begreber inden for evolutionsbiologi. 

Begreberne handler om emnerne på listen. Klik på linkene, hvis du vil se begreberne om de enkelte emner hver for sig.

Ellers kan du se en samlet gennemgang af alle begreberne herunder. Klik på tekstens links for komme videre til vores kompendier. Her kan du læse en mere dybdegående beskrivelse af begreberne.

Allel

En allel er en variant af et bestemt gen. Et gens forskellige alleler har mere eller mindre forskellige basesammensætninger. Forskellige alleler koder evt. for proteiner med forskellige opbygninger.

Allelfrekvens

En allelfrekvens er hyppigheden af en bestemt type allel i en genpulje. Et gen kan f.eks. optræde med to forskellige alleler A og a, hvor allelfrekvensen af A = 0,6, og allelfrekvensen af a = 0,4. Allelfrekvenserne giver 1 tilsammen, da allelerne tilsammen udgør alle genpuljens alleler for genet.

Art

En art define...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind