[1]

Begreber i Biologi

Her finder du vores forklaringer af vigtige begreber i Biologi på A-, B- og C-niveau.

Du kan bruge kompendiet som opslagsværk, når du mangler en god forklaring af et biologisk begreb. Brug søgefunktionen til at finde det begreb, du gerne vil læse om. Du kan også gennemgå hele kompendiet inden eksamen for at øve dig i begreberne.

Siderne herunder giver dig en oversigt over centrale begreber inden for de forskellige biologiske områder. De fleste begreber linker videre til vores kompendier i Biologi, hvor du kan læse mere dybdegående forklaringer af begreberne.

Her kan du se et uddrag af vores begreber i genetik

DNA

DNA er store organiske molekyler, der findes i cellerne hos alle levende organismer. DNA består af to DNA-strenge, der er opbygget af fire forskellige  nukleotider. Nukleotidernes rækkefølge i DNA-strengene udgør cellens genetiske kode. Den genetiske kode kan oversættes til proteiner ved  proteinsyntesen.

DNA-gelelektroforese

DNA-gelelektroforese er en teknik, der adskiller forskellige DNA-stykker i en prøve fra hinanden efter størrelse.

DNA-polymerase

DNA-polymerase er et enzym, der binder løse nukleotider i forlængelse af hinanden, så der dannes en ny DNA-streng. DNA-polymerase indgår naturligt i transkriptionen og udnyttes genteknologisk til PCR-metoden.

DNA-profil

En DNA-profil er et udsnit af områder i genomet, der kan variere på tværs af mennesker. DNA-profiler er unikke, hvis man ser på tilpas mange variable områder i genomet. DNA-profiler kan opstilles ved STR-analyse (short tandem repeats-analyse) eller ved RFLP (restriktionsanalyse).

DNA-replikation

DNA-replikation er en celles kopiering af sit DNA inden celledeling, dvs. inden mitose eller meiose. Cellen udfører DNA-replikation, så dattercellerne kan få hver sin kopi af cellens DNA under celledelingen.

DNA-sekventering/DNA-sekvensanalyse

DNA-sekventering er en teknik, der bruges til at bestemme baserækkefølgen i en DNA-prøve. Sanger-sekventering er den mest udbredte type DNA-sekventering.

Genkendelsessite

Genkendelsessitet er...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Begreber i Biologi

[1]
Bedømmelser
  • 08-12-2023
    Givet af 3.g'er på STX